รายละเอียดขั้นตอนการ Check in เข้าร่วมงาน
"Cmadong Homecoming Day 2023"

  ขั้นตอนการ Check in - สำหรับคนที่ลงทะเบียนและชำระเงินล่วงหน้ามาแล้ว


  1. Check in ที่โต๊ะลงทะเบียน online
  2. แสดง QR Code หรือแจ้งหมายเลขลำดับที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน
  3. น้องนิสิตจะสแกน QRCode หรือค้นหาข้อมูลในระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  4. น้องจะทำการ Check in ในระบบ
  5. น้องจะมอบป้ายชื่อห้อยคอให้พี่ๆ
  6. จบการ Check in เข้างาน
  7. กรุณาห้อยป้ายชื่อที่น้องเขียนชื่อเล่นและปีที่เข้าจุฬาฯ ไว้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้างาน

   

  ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน


  1. เมื่อเข้ามาในงาน น้องจะแจกแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล
   - ชื่อ-นามสกุล
   - ชื่อเล่น
   - ปีที่เข้าจุฬาฯ
   - คณะ
   - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   - e-mail
  2. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกแล้ว ที่โต๊ะลงทะเบียน พร้อมเงินค่าบัตร 500 บาท
  3. น้องจะเขียนชื่อเล่น และปีที่เข้าจุฬาฯ ที่ป้ายห้อยคอ
  4. น้องจะมอบป้ายชื่อห้อยคอให้พี่ๆ
  5. จบการลงทะเบียนและชำระเงิน
  6. กรุณาห้อยป้ายชื่อที่น้องเขียนชื่อเล่นและปีที่เข้าจุฬาฯ ไว้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้างาน

ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชำระเงินล่วงหน้า
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมงานได้ ที่นี่

guitar

นับถอยหลัง ก่อนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2566

 • 00

  วัน

 • 00

  ชม.

 • 00

  นาที

 • 00

  วินาที