Smaller Default Larger

กิจกรรม "ปั่นไปเลย"

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเลย และชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดเลย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจน ในกิจกรรม “ปั่นไปเลย”

 

            เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางรัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรม “ปั่นไปเลย” โดยสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเลย และชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดเลย กำหนดบริจาคจักรยานและทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดเลย ที่มีฐานะยากจน จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำภู โรงเรียนบ้านนาดินดำ และโรงเรียนหนองหญ้าไซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เป้าหมาย จำนวน 150 คัน

            นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เด็ก ๆ เมื่อเขาได้รับจักรยานจะทำให้เขา ได้ฝึกปั่นจักรยานมาโรงเรียนด้วยตนเอง เกิดความภูมิใจ มีความสุข และมีความเชื่อมั่นและเป็นประสบการณ์ที่ดีเกิดความประทับใจ ในนามชาวจังหวัดเลยทุกคน ขอขอบคุณนายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ที่มามอบสิ่งดี ๆ ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย โดยส่วนตัวเชื่อว่าทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขร่วมกันอย่างแน่นอน

         ทางด้านนางรัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาทำโครงการและกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม สำหรับสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตฯ ก่อตั้งมาแล้ว 8 ปี ในทุก ๆ ปี สมาชิกของสมาคมฯ จะชวนกันทำความดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่ละจังหวัดมาโดยตลอด และทราบมาว่าจังหวัดเลย ยังมีนักเรียนจำนวนมากอยากมีจักรยานเป็นของตนเองเพื่อปั่นมาโรงเรียน โดยในการจัดกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ขณะนี้ผู้มีจิตศรัทธา อาทิ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันบริจาคจักรยานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว จำนวน 150 คัน จึงจะได้นำเงินส่วนไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ต่อไป

            ขณะที่ รศ.เพลินจิต (พี่เพลิน) ทมทิตชงค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2500 กล่าวว่า ตนเองเป็นเด็กต่างจังหวัด ในสมัยเด็ก ๆ ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นจึงตั้งใจมาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ด้วย ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กำลังใจให้กับคณะครู และนักเรียน และมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ในฐานะที่พี่เพลินก็เคยเป็นเด็กต่างจังหวัด

         ในช่วงท้ายการแถลงข่าวฯ นายนิพนธ์ แสนนางชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู นายสมเชาว์ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ และนายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งน้ำใจอันงดงามของสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเลย ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดเลย และผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจน ในกิจกรรม “ปั่นไปเลย”

     สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมอบจักรยาน (ราคาประมาณคันละ 2,000บาท) และทุนการศึกษาตามกำลังและจิตศรัทธา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บัญชีเลขที่ 429 – 023078 – 6 ชื่อบัญชีสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯ) เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งใบโอนไปที่ Line ID : cmadongconnex หรือห้อง line สายใยซีมะโด่ง ห้องบอร์ดข่าว และเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ปั่นไปเลย” ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. โดยจะปั่นออกจากหมู่บ้านบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปยังโรงเรียนบ้านน้ำภู ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมกันมอบจักรยานและทุนการศึกษา ตามลำดับต่อไป

 

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190730174451340