Smaller Default Larger

โปรแกรมเที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์

ทริปซีมะโด่ง วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561

 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

 06.00 น. คณะทัวร์พร้อมกันที่หอพักนิสิตจุฬาฯ ถนนพญาไท 

              คณะทำงานฯ ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำเต้าหู้

07.00 น. ออกเดินทางจากหอพักจุฬาฯ (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)

09.00 น. ถึงวัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี ไหว้พระทำบุญขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00 น. ออกเดินทางจากวัดถ้ำเสือไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน The  Floating Restaurant

13.00 น. ออกเดินทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

14.00 น. กิจกรรม CSR มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพสต.บ้านเอราวัณ

15.30 น. ออกเดินทางไปเขื่อนศรีนครินทร์ 

16.00 น. ถึงเขื่อน พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30  น. งานเลี้ยงสังสรรค์ “ซีมะโด่งฟรุ๊งฟริ๊ง นุ้งนิ้งกะเธอ” 

              (แต่งกาย Glittering วิ้งวิ้ง)

 

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

09.00 น. ออกเดินทางจากเขื่อนศรีนครินทร์

10.00 น. ถึงเมืองมัลลิกา (แต่งกายชุดไทยๆ ตามชอบ แนะนำให้เตรียมชุดไทยมาเอง หรือสามารถเช่าได้ที่เมืองมัลลิกาโดยตรง) 

ชม-แชะ อินกับบรรยากาศภายในเมืองมัลลิกา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวผักหวานบ้าน 

13.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.00 น. แวะซื้อของฝากร้านแก้วหรือร้านวุ้นเส้นท่าเรือ

17.00 น. ถึงหอพักนิสิตจุฬาฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

ค่าใช้จ่าย 2,800 บาท  ชำระเงินภายในวันที่ 30 ก.ค. 2561

โดยโอนเงินผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 008-8-03917-7

ชื่อบัญชี นางอัจฉรา  ชารี และนางสาวกนกวรรณ ใจศรี