Smaller Default Larger

โบว์ลิ่ง 101 ปี ซีมะโด่งสัมพันธ์

      

 

วัตถุประสงค์ 

•เพื่อนำรายได้ไปใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

•เพื่อพบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวซีมะโด่ง

 

สมัครประเภท :  O  VIP  ทีมละ 5,000 บาท

                    O  ทั่วไป ทีมละ 3,000 บาท

 

กำหนดการแข่งขันโบวฺลิ่งหอพักนิสิตจุฬา 

-------------------------O---------------------------

1.  วัน – เวลา :     วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561  เวลา 9.00 – 14.00 น.

2.  สถานที่     :     Blu-O สยามพารากอน

  

 

 

3. ประธาน            ………………………………………………………………

4.  กำหนดการ

09.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึก คูปองรองเท้า คูปองอาหาร

09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

10.00 น. การแข่งขันรอบแรก 30 ทีม

11.30 น. การแข่งขันรอบสอง 30 ทีม

13.30 น. พิธีปิดการแข่งขัน / มอบรางวัล

 

สรุปยอด ทีมโบว์ลิ่ง