Smaller Default Larger

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ ร่วมกับแอ็กเซสเทรด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ CU SMART ENTREPRENEUR

 

แอ็กเซสเทรด (ACCESSTRADE) ผู้ให้บริการระบบการตลาดออนไลน์ หรือระบบแอฟฟิลิเอตที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่แรกในประเทศไทย โดย บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย CU SMART ENTREPRENEUR

อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้หลักสูตรด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจในการเริ่มธุรกิจควบคู่กับการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันให้มีส่วนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงธุรกิจ รวมถึงการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  รศ.เพ็ญพรรณ ยังคง อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง คุณประสาท จูมพล ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณภัทรวุฒิ กุลจันทร์ ผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสถาบัน 3 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นับ 1 ถึงล้าน ใน 120 วัน” โดยคุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME  ผู้เขียนหนังสือ Startup เสี่ยยุคใหม่ ให้กับนิสิตและผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ที่ถือเป็นแนวทางขั้นตอนสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และเป็นแนวคิดในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ ที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนค้าขายออนไลน์ในยุคดิจิทัลได้อีกด้วย