Smaller Default Larger

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญพี่น้องซีมะโด่งทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ