Smaller Default Larger

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ขอเรียนเชิญพี่น้องซีมะโด่งทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ