Smaller Default Larger

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญพี่น้องซีมะโด่งทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ในวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป

ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ