Smaller Default Larger

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

ขอเรียนเชิญพี่น้องซีมะโด่งทุกท่านมางานรดน้ำขอพรอาจารย์และพี่เก่าซีมะโด่ง

พร้อมทั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ในวันเสาร์ ที่ 28 เม.ย. 2561 เวลา 9.30 น เป็นต้นไป

ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ