Smaller Default Larger

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

ขอเรียนเชิญพี่น้องซีมะโด่งทุกท่านมางานรดน้ำขอพรอาจารย์และพี่เก่าซีมะโด่ง

พร้อมทั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันเสาร์ ที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 9.30 น เป็นต้นไป

ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ