Smaller Default Larger

Pray For Nepal

สร้างความเศร้าสลดให้กับคนทั่วโลก หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.9 ริกเตอร์ที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองโพคาราและกรุงกาฐมาณฑุ แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารหลายแห่งในเมืองหลวงพังถล่ม รวมถึงหอคอยเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี อีกทั้งยังเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

Login Form